Paninindigan Stories

Refine by tag:

3 Stories

Tagalog Love songs lyrics  by Bhabha2019
#1
Tagalog Love songs lyrics by Bhabha28
Love songs are supposed to be from the heart, but at times, what our hearts say really isn't that flattering. Though the best love songs have their own uniquely relatabl...
PUSONG NAKABAON SA GITNA NG KASALANAN by RyanPata
#2
PUSONG NAKABAON SA GITNA NG KASALA...by Ryan Pata
Tumutukoy sa lipunan at mga kasalanan ng mga tao. Sino ang tinukoy na puso ng lipunan? Nasa seleksyon ang sagot.
ONCE A MISTRESS by yeshameenbrejente
#3
ONCE A MISTRESSby Yeshameen Brejente
"I'm not leaving you, Maria Drea Sophia. You don't deserve to be judged just because of your past and all the choices you made. Wala silang alam, wala silang karapa...