Ngượctâm Stories

Refine by tag:

1 Story

Tận duyên by huongthpt
#1
Tận duyênby huongthpt
- Là vì yêu anh, thứ cậu đánh đổi là cuộc sống hạnh phúc, là từ một thiếu gia xinh đẹp có tất cả mọi thứ, trở thành một người tàn phế, tan cửa nát nhà. Phải chăng, tình...