montemayor

The nerds revenge (ON GOING)  by lianacrisna30
#1
The nerds revenge (ON GOING) by liancrisna30
Si Katherine ay isang nerd na nagaaral sa isang sikat at mayaman na school scholar siya kaya naman nakapasok siya sa paaralang ito walang kaibigan at walang may paki al...
  • balbal
  • montemayor
  • lablab
+8 more
C.E.O. (ManxGay) SPG by aLamNaDisPramis
#2
C.E.O. (ManxGay) SPGby aLamNaDisPramis
contains graphic violence, strong language, nudity, adult situations, drinkin', smokin', ass-kickin', law breakin', gun-love, and just about everything your mother ever...
  • pinoy
  • boyxboy
  • lalaki
+7 more
A Life Full Of Mess by xanseeun
#3
A Life Full Of Messby Ice B
Simple lang ang buhay ni girl. Hindi mayaman hindi mahirap. Masaya at walang drama. Pranka at maingay. Makulit at kalog. Bitch at palaban. Yan ang buhay niya sa nakalipa...
  • friendship
  • academy
  • sophy
+8 more
The Young Mother of Six hot Guys by ashyylicious
#4