Mısır Stories

Refine by tag:

1 Story

İnsan Değiller by ocean1legnder
İnsan Değillerby Ocean Really
Üç yıl önce, babasının bir uçak kazasında kaybolmasıyla kabuslar görmeye başlayan Özkan, rüyalarının gerçekleşeceğini nereden bilebilirdi ki? Dünya'yı dolaşıp Terme'ye g...
Completed