Luchen Stories

Refine by tag:

8 Stories

Free Vacation by ZhangMaii
#1
Free Vacationby Kim Chun Jee
"Congratulations! You are rewarded with free vacation in a private island for eight weeks! Live there with nineteen​ other selected idols without worrying about wor...
+10 more
Rounded Love by Bangtanarmy581
#2
Rounded Loveby BANGbangtan
Lu Feng, having changed his name, and moved to South Korea, uses his influence and intimidation to get Xiao Chen's company to send him to South Korea under the pretense...
+12 more
Cute; LuChen by Pathetic_Shadow
#3
Cute; LuChenby Shadow Mochi
"Hyung...¿Qué significa sentir ganas de vomitar...arco iris al ver a una persona?" "¿Qué es lo que sientes al ver a esa persona, Lele?" "Ganas d...
+4 more
[AllChen/Series] Bảo bối của anh by lami1718
#4
[AllChen/Series] Bảo bối của anhby 17_lynh
Chào các readers. Đây là fic đầu tiên mà mình viết và hợp tác với Chan. Mi và Chan sẽ kết hợp và viết fic này gồm 11 chap+ 2 phiên ngoại mỗi chap sẽ ghi tên tác giả. Và...
+9 more
Sweet lies [CHENHAN] by Lu_Han21
#5
Sweet lies [CHENHAN]by Lu_Han21
Todo fue una dulce y encantadora mentira. ×Couples: LuChen, ChanBaek, HunHan. ⚠Uso del lenguaje vulgar. 🚫Su copia esta totalmente prohibida. ➡Historia de: Lu_Han21 ••...
+16 more
အတၱ by Chensue
#6
အတၱby Chensue
ကေလးနဲ႕သာသက္ဆိုင္တဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ျဖဴစင္တဲ႕ အတၱေတြကို စာစုေလးေတြနဲ႕သာ ေဖာ္ျပနိုင္တဲ႕အတြက္ ခံစားခ်က္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ျပရေစ
+2 more