Loyzaga Stories

Refine by tag:

5 Stories

Yes or No by jadine2003
#2
Yes or Noby Guiseppe Mariz Perez
  • loyzaga
  • bernardilla
  • montes
+2 more
My Miss Perfect Girl by SungSangJae
#4
My Miss Perfect Girlby Kimay Arostique
A perfect story of love. Maraming teens ang makaka-relate. Isang barkada na may iba't ibang persnalidad, iba't ibang pinanggalingan at iba't ibang mundo. Family problems...
  • padilla
  • coleta
  • santos
+3 more