Lipunan Stories

Refine by tag:

7 Stories

Ang Gabi ng isang Patutot (Just an Evening of a Prostitute) by _somnia_vera_facit
#2
Ang Gabi ng isang Patutot (Just an...by _somnia_vera_facit
Ano nga ba ang gabi para sa isang patutot na gaya ko? Mga tanong na bumabagabag sa isang Magdalenang gaya niya-kahirapan at lipunan; ito ang mga nagtulak upang pasukin...
MUBEAT  by CelineTKFics
#3
MUBEAT by CelineTK fics
Kalmahan nyo at mag dasal dasal muna mga beshy
E-lahad sa Wattpad by roughnotesbydyesa
#4
E-lahad sa Wattpadby jessa guevara
Pagbibigay Reaksyon sa mga Akda ni Joselito Delos Reyes
Short Story Compilation by MariangPepay
#5
Short Story Compilationby Sunflower Writer
Naririto ang mga pinagsamasama kong maikling kwento.
Pipa by AlmaBesana
#6
Pipaby Alma Besana
Just my random thoughts.
Nasaan ka nang Mangyari ang Krimen? by avelahayashi
#7
Nasaan ka nang Mangyari ang Krimen?by Avela
Isang aksidente ang maglalabas lahat ng kasalanan ng bawat isa. Napagbigyan magsalita ng sari-sariling panig. Ngayon ay tatanungin rin kita, nasaan ka nang mangyari ang...
Completed