Leejiuen Stories

Refine by tag:

3 Stories

My Dance Students [FemreaderXTwice] by Nabong2wise
#1
My Dance Students [FemreaderXTwice]by Nabong2wise
A woman named Dena who graduated with a Dance Major and is now applying to JYPE as JYPE's one of their Choreographer, suddenly came across with the past. Will she be abl...
Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương by nhattam1115
#2
Cô vợ ngọt ngào có chút bất lươngby
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Trọng sinh hiện đại Văn Án "Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?" Sau khi cô tỉnh dậ...
Sacred Academy : Hera by FarfalleMajesty
#3
Sacred Academy : Heraby Mjsty
"Welcome to Heaven" Credits ; @MizzyFantasia , for the amazing and beautiful book cover!