Kort Stories

Refine by tag:

3 Stories

Köld by josjewet0416
Köldby josjewet0416
Det här är en väldig kort novell om köld. Jag kan inte säga mer om det utan att spoila. ;)
Completed
  • färdig
  • kort
  • sofia
Tout oblier by Liedjexxkusjexxxx
Tout oblierby Liann
Tout oblier (vergeet alles) is een kort verhaal. Als Indira na de dood van haar stiefvader haar veilige thuishaven verlaat om les te gaan geven op een Katholieke jongens...
  • verliefd
  • kort
  • spanning
+9 more
Jorden som ett dataspel by josjewet0416
Jorden som ett dataspelby josjewet0416
På skolan skulle vi skriva en egen skapelse berättelse. Den här skrev jag och på slutet skrev jag även lite om vad jag tycker och tänker om ämnet och om jag tror om någo...
Completed
  • färdig
  • gudar
  • datorspel
+1 more