Kimchủ Stories

Refine by tag:

1 Story

KIM CHỦ by kianh0020526
#1
KIM CHỦby Kì Anh
Năm đó tặng nàng đóa Lưu Ly màu xanh như bầu trời. Tặng hoa như tặng luôn cả trái tim. Tay nàng cham vào cánh hoa mêm mại dường như nụ cười, sự dịu dàng ấy đã chiếm trọn...
  • 01
  • kimchủ