khoahoc

Tổ chức SCP [CREEPYPASTA]  by hoconkut3
#1
Tổ chức SCP [CREEPYPASTA] by hoconkut3
Nguồn: http://www.scp-wiki.net SCP là viết tắt của Special Containment Procedures (các thủ tục lưu giữ đặc biệt) và cũng là chữ viết tắt 3 tiêu chí hàng đầu của tổ c...
  • creepypasta
  • scp
  • khoahoc
+2 more
Xuyên duyệt tây nguyên 3000- Thức tỉnh và gặp lại ngươi, 1000 năm sau ! by user77195189
#2
Xuyên duyệt tây nguyên 3000- Thức...by Miracle Nikki
Tối quá, ta đang ở đâu ? Lồng ngực ta bỗng nhiên rất đau. Ánh sáng ư, chói quá ! Ta cảm thấy như có ai đó đang gọi ta. Ngươi là ai ? Không, không, không ! Sao lại như th...
  • chiendau
  • tinhcam
  • langman
+3 more
Năm ấy hoa nở, em không còn by dang_minh_nguyet
#3
Năm ấy hoa nở, em không cònby dang_minh_nguyet
Xuyên không loại mới, chân tình tựa thơ: thiên lý bất khả dung, nhân lí bất khả lộ, ái thân phong luyến nhãn, nhân hữu hóa bạch linh. Cổ trang ấy nha, ý là xuyên về wá k...
  • bíaản
  • romance
  • tieuthuyet
+14 more