Kcbernardo Stories

Refine by tag:

1 Story

"My Dream Come True" by santoskieth_28
#1
"My Dream Come True"by kiethglaiza santos
Ito ay story ng isang simpleng babae na nagkaroon ng pag tingin sa classmate at kaplayer ng kuya nya, Sa diinaasahang mangyayari. Lagi silang nag kakasama pag Lunch brea...
  • vote
  • djfpadilla
  • kathnielfanatics
+4 more