Kalikasan Stories

Refine by tag:

5 Stories

Tula Na Puro Ikaw by Strong_LAV
Tula Na Puro Ikawby Lei
Hanggang kailan pa Gagawa ng tula Na puro ikaw ang paksa? Book cover is not mine.
My Dagli Stories by CurlyJelay
My Dagli Storiesby Jala Nuevo
Hey curlies! This is the compilation of my dagli stories! Please check it out and I hope you'll like it. Happy reading mwapps! ------------- #6 IN DAGLI Started: May 25...
Mother Earth [One Shot] by GinoongMico
Mother Earth [One Shot]by Marcognizant
Mahalin natin ang kalikasan ng sa ganun ay mahalin niya rin tayo. I AM A EARTH KEEPER!