Kalikasan Stories

Refine by tag:

5 Stories

Alamat ni Kalikasan by GilLandicho
#1
Alamat ni Kalikasanby GILLANDICHO
Paano naging makapangyarihang diyosa na kinalulugdan ni Bathala ang isang anak ng datu? Maproprotektahan ba niya ang sarili sa nakaambang panganib? Kilalanin si Kalikas...
My Dagli Stories by CurlyJelay
#2
My Dagli Storiesby Jala Nuevo
Hey curlies! This is the compilation of my dagli stories! Please check it out and I hope you'll like it. Happy reading mwapps! ------------- #6 IN DAGLI Started: May 25...
Tula Na Puro Ikaw by Strong_LAV
#3
Tula Na Puro Ikawby Lei
Hanggang kailan pa Gagawa ng tula Na puro ikaw ang paksa? Book cover is not mine.
Mother Earth [One Shot] by GinoongMico
#4
Mother Earth [One Shot]by Marcognizant
Mahalin natin ang kalikasan ng sa ganun ay mahalin niya rin tayo. I AM A EARTH KEEPER!