Jagad Stories

Refine by tag:

2 Stories

Jagad Raya by ristyasabila
#1
Jagad Rayaby ristyasabila
Saskia Araya baru saja pindah dari Australia untuk menemani neneknya yang hidup sendirian di Indonesia. Bersekolah di SMA Garuda membuatnya bertemu dengan laki-laki irit...
Vilse by horsey1girl
#2
Vilseby horsey girl
Mika hatar egentligen den dumma skolutflykt hennes lärare tvingar ut klassen på. Men alla dagar om året att hon hellre haft skolutflykt varje vecka än att behöva försöka...
Completed