Hopega Stories

Refine by tag:

391 Stories

[Chuyển Ver] |HopeGa| Bao giờ có yêu nhau by sun_janie
#1
[Chuyển Ver] |HopeGa| Bao giờ có y...by j a n e
Đã có sự đồng ý chuyển ver của tác giả. Vui lòng không mang bản chuyển ver này ra khỏi Wattpad. Link fic gốc: https://w.tt/2MFUNxD
 • sope
 • hopega
 • hoseok
+1 more
drunken conversations | myg + jhs by stalkerkun
#2
drunken conversations | myg + jhsby ✨
min yoongi always tells the truth when he's drunk and jung hoseok happens to always be there to hear it. ©2017 christelle (stalkerkun)
Completed
 • hoseok
 • hopega
 • sobi
+16 more
one day | myg + jhs by stalkerkun
#3
one day | myg + jhsby ✨
one day , hoseok will come to love himself as much as how he loves yoongi. one day , yoongi will stop hurting himself , he promised. similar to how he kept his promises...
Completed
 • yoongi
 • angst
 • fanfiction
+15 more
Graphite Smudges | YoonSeok by SILVERKOOK
#4
Graphite Smudges | YoonSeokby ☁️
"It's amazing how you can preserve someone's beauty with just the flick of your wrist and some smudges of graphite."
Completed
 • yoonseok
 • sobi
 • junghoseok
+4 more
well,sh*t by TessAndersonUlloa
#5
well,sh*tby 𝓽𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪
⌲ high school, the greatest four years of our lives... no? 17 year old min yoongi is just trying to get through junior year of high school. with a dank group of friends...
 • btsmpreg
 • multiples
 • bottomsuga
+15 more
" KITTEN " by OverDyoDo12
#6
" KITTEN "by soft for jungoo
" What the heck?!" Where on one day, Hoseok found a human instead of a kitten on his bed. DATE STARTED: APR 24, 2018
 • junghoseok
 • jimin
 • fanfiction
+14 more
[TEXT] Instabox [HopeGa, KookMin] by Co_gia
#7
[TEXT] Instabox [HopeGa, KookMin]by bdan241
Jeon Jungkook vốn nhờ ông anh họ dò la từ miệng bạn cùng phòng của ổng giúp hắn tung tin lá cải hạ bệ tên oan gia từ bé, và thế đéo nào hai ông lại quay sang thích nhau...
 • hoseok
 • taehyung
 • minyoongi
+22 more
life is beautiful by TessAndersonUlloa
#8
life is beautifulby 𝓽𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪
⌲ hoseok is trying to make it through his third year of medical school, meanwhile yoongi is just trying to make it through life as a working adult. now, what happens whe...
 • taejin
 • bts
 • angst
+15 more
Yoonseok/Sope one shots by kubodreamz
#9
Yoonseok/Sope one shotsby Kubo💛
Yoonseok oneshots, lots of random stuff, mostly fluff and some crack. Please enjoy!
 • bts
 • junghoseok
 • yoonseok
+3 more
Baby Yoongs (BTS x Yoongi) by kimyoora93
#10
Baby Yoongs (BTS x Yoongi)by Kim Yoora
[ON GOING] Oneshots of Yoongi being a bottom material with his six protective boyfriends🌚 It might've no conflict, gonna writing fluffy and cheesy story. So I don't hav...
 • minyoongi
 • taegi
 • jinga
+15 more
Coffee Boy | YoonSeok [DISCONTINUED] by SILVERKOOK
#11
Coffee Boy | YoonSeok [DISCONTINUE...by ☁️
Sequel to Flower Boy -- "I wish I could see you right now... Are you alright?" "Don't worry about me."
 • minsuga
 • junghoseok
 • bts
+7 more
Your Scent to Me by rearthit
#12
Your Scent to Meby rearthit
It all started from a harmless question Jimin asked Yoongi. "Among your friends, which alpha would you have considered?"
 • omegayoongi
 • sope
 • fluff
+13 more
Đoản văn BTS by MarkJinS2KookV
#13
Đoản văn BTSby LoveGOTBANG
À hi, mô tả là mô tả câu chuyện mình định mô tả
 • gamin
 • namjin
 • bl
+6 more
𝕙𝕠𝕡𝕖𝕘𝕒 | tear by invera
#14
𝕙𝕠𝕡𝕖𝕘𝕒 | tearby INVERA
«Hoàn thành nhiệm vụ số 309, tôi sẽ trả lại tự do cho em»
 • namga
 • kookga
 • jinga
+4 more
[•Training Wheels•] by YoonYoonYoonseok
#15
[•Training Wheels•]by :)
I love everything you do.
Completed
 • suga
 • hopega
 • completed
+5 more
The Break Up - Yoonseok✔ by moonsibble
#16
The Break Up - Yoonseok✔by ━ ♡ ━
(TEXTING FANFICTION) (COMPLETED) Sunseokie: I need a friend.... In which Hoseok goes over a very bad breakup and all he needs is a friend. But what if that turns into s...
Completed
 • hopega
 • gaylove
 • bl
+17 more
| HopeGa | | Đoản | Ngạo Kiều Thụ , Cưới Em Không ? by IcedSuGi
#17
| HopeGa | | Đoản | Ngạo Kiều Thụ...by Gi
Min Yoongi , là đàn anh lớp trên , đã khiến cho Jung Hoseok , cậu em lớp dưới xiêu lòng . Thể loại : Đoản , HE
 • suga
 • jhope
 • wattys2018
+5 more
•||Tổng hợp ONESHORT||• by _KimMon_
#18
•||Tổng hợp ONESHORT||•by _KimMon_
Tổng hợp OneShort về Vkook, HopeGa và NamJin. Thể loại: Đam mỹ. SE hoặc HE. H hoặc SM.
 • hopega
 • vkook
 • namjin
+1 more
[HOPEGA] [Chuyển ver] Không thể yêu em một ngày sao? by Cloud2905
#19
[HOPEGA] [Chuyển ver] Không thể yê...by Mây
Tác giả: Vĩ Y Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (54 chương) ___ Mong là các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ nó. 180109 180606 Highest ranking: #11 hopega
 • yoongi
 • hoseok
 • suga
+3 more
[ HopeGa ] Killer by _iridescent94
#20
[ HopeGa ] Killerby 含明
Người đẹp nhất là người chết. [Collab with Kingg]
 • hopega
 • hoseok
 • killer
+4 more