Hiệp Stories

Refine by tag:

6 Stories

Tương Ly (Hoàn) by Huyn3006
Tương Ly (Hoàn)by Nguyễn Thu Huyền
Tương Ly phần 1 Tác giả: Lục Di Quân Thể loại: Tiên hiệp, cổ đại, ngược, SE CP: Bạch Trân - Diệp Ân Số chương: 21 Tình trạng: hoàn Văn án Một tiểu hồ ly mất phụ mẫu từ n...
Completed
Nhất phẩm tiên kiều TTV - Lovelyday - Văn phiêu qua phong by oanhtran8793
Nhất phẩm tiên kiều TTV - Lovelyda...by oanhtran8793
Cổ điển tiên hiệp - Tu chân cổ điểm Tác giả: văn phiêu qua phong
Linh Vực - Nghịch Thương Thiên by Sachunu
Linh Vực - Nghịch Thương Thiênby Sắc Hủ Nữ
Truyện tiên hiệp. Trong linh vực mênh mông vô bờ có hải dương vô ngần vô tận cùng rất nhiều đại lục, có đủ loại sinh linh chủng tộc sống trong đó. Bọn họ đang không ngừn...
[BHTT] Dĩ Nhĩ Chi Tính, Quan Ngã Chi Danh by HibiTee
[BHTT] Dĩ Nhĩ Chi Tính, Quan Ngã C...by HibiTee
Tác phẩm: Dĩ nhĩ chi tính, quan ngã chi danh. (Tạm dịch: Lấy họ của ngươi, làm tên của ta) Tác giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, võ hiệp. VĂ...
Completed
Yêu Thần Ký by vuxminhanh
Yêu Thần Kýby vuxminhanh
Blabla truyện lưu đọc off Ongoing.