Cintorín Stories

Refine by tag:

1 Story

Štíty anjelov ✓ by Tara_Schmidt
#1
Štíty anjelov ✓by datepalm
~ Venované tým,ktorí sa museli zmieriť so smrťou svojho blížneho.Snáď vám aspoň trochu vyčarujem úsmev na tvári. [Pre lepšiu prehľadnosť som príbeh zoradila do kapitol a...
Completed