Campusjournalist Stories

Refine by tag:

3 Stories

PADAYON (Paraluman 1) by amansinayaa
#1
PADAYON (Paraluman 1)by amansinayaa
How do you handle your problems in life? Tinatawanan? Iniiyakan? O Hinahayaan lamang? Aidelle Alunsina Muñoz, "Aya" for short. Pagkapanganak pa lamang sa kaniy...
Paano magsulat ng Pangulong Tudling? by hnslvxx
#2
Paano magsulat ng Pangulong Tudlin...by hansel
PAANO MAGSULAT NG PANGULONG TUDLING? (editorial article) Nakasaad dito ang mga paramg ginagamit ko sa pagsulat ng aking mga artikulo. Hindi ako propesyonal na manunulat...
Completed
Campus Journalist by AkosiMaga
#3
Campus Journalistby hey baby
Shann is a newbie Journalist, but ever since she loves to write and write Arguments. On the very first time in her life, She was the one who be able to represent their s...