Happybirthdayjhope Stories

Refine by tag:

3 Stories

Rhythm by btsgimmeareason
#1
Rhythmby btsgimmeareason
Ever since you were a toddler, you enjoyed watching dancers move their bodies gracefully to the rhythm of the music. And as years passed, you eventually got tired of wat...
[•ONEFIC/ HPBT J-HOPE•]_TA LÀ GÌ CỦA NHAU?_ by DallySun_1306
#2
[•ONEFIC/ HPBT J-HOPE•]_TA LÀ GÌ C...by _DallySun_
Truyện này tớ lấy ra từ câu chuyện thật. Là chuyện của tớ nhá :) nhưng mà chỉ lấy nội dung ban đâu thôi và có chút biến tấu cho phù hợp ạ. Bởi chuyện của tớ cũng không p...
All birthday wishes for JHOPE 2021 by BTSMUSIC194
#3
All birthday wishes for JHOPE 2021by BTS MUSIC
!!!This book is a compilation of all the birthday wishes for JHOPE on his birthday!!! DATES| START : 18th_Feb_2021 FINISHED :