ویمین Stories

Refine by tag:

6 Stories

love And Winter ❄️:)#kookmin by asalvatskha
#1
love And Winter ❄️:)#kookminby kookmin_story
اسم: بی نام ( گشادیه دیگه ) ژانر :امپرگ _امگاورس_رومانتیک _اسمات کاپل: کوکمین_ویمین_هوپمین:) خب: جونگ کوک نوه آقای جعونه که تو سن سیزده سالگی مادرش به دست پدرش کشته می...
HUMAN by foreverTKJ
#2
HUMANby tata
اون یه انسان بود.. تنها گناهش همین بود... وضعیت فیک : تکمیل شده 💕✨ شروع فیک : 6 اکتبر 2020 پایان فیک : 8 نوامبر 2020
jocker by DibaaVminkook
#3
jockerby dark devil
کاپل اصلی کوکمین؛ویمین فرعی یونکوکهوپ ژانر:رمنس جنایی خشن زمان اپ نا معلوم از نبودنت کنارم دارم لذت میبرمD:
Memories bring back you | Kookmin by derii_one
#4
Memories bring back you | Kookminby Blue
جیمین همیشه حافظه قوی ای داشت. آرزو میکرد که اینطور نباشه ولی بود. پس وقتی جونگ کوک بهش قول داد کل اون سال ها رو بهش زنگ میزنه و دوست جدیدی پیدا نمیکنه، جیمین هیچ وقت فر...
Blue & Grey by mohadeseh--82
#5
Blue & Greyby army
تو هنوزم تو سکوت بین افکارم زندگی میکنی اما من میدونم هیچ وقت روحم رو آزاد و رها و روحم بین عشق واقعی و تنهایی به دام افتاده بود وقتی چشمامو میبندم بهترین داستان سرائیده...
𝐴𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖𝑎 (𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟) by FuckMood_On
#6
𝐴𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖𝑎 (𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟)by 𝓡𝓪𝓼𝓱𝓮𝓵
ᴍᴜʟᴛɪ sʜᴏᴛ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ: ᴠᴍɪɴ ɢᴇɴʀᴇ : ғᴀɴᴛᴀsʏ, ғɪᴄᴛɪᴏɴ, sᴍᴜᴛ Cʜᴀɴɴᴇʟ : @ʙᴛs_sᴋʏʏ قسمتی از داستان: برای جیمین مهم نبود که تهیونگ قصد انجام چه کاری رو داشت.. فرار.. جنگ.. پن...