بکیول Stories

Refine by tag:

6 Stories

My short stories by soren_sun
#1
My short storiesby ソレン
اینجا استوری های کوتاه و وانشات های مختلف از کاپل های مختلف رو میزارم✨ برای پیدا کردن کاپل مورد نظرتون به قسمت "Guide" برید
ꜱʜᴏᴡ ᴍᴇᶜʰᵃⁿᵇᵃᵉᵏ by unknown_sekai
#2
ꜱʜᴏᴡ ᴍᴇᶜʰᵃⁿᵇᵃᵉᵏby ᴀᴜʀᴏʀᴀ༻
کنارت بودم اما نگاهت به من نبود. اونبار وجود من اونجا دلیل خنده ات بود اما باز هم گردنت برای دیدن من کج نشد و اون لحظه خواستم دیواری باشم که بهش خیره شدی اما چهره ای شدم...
One year_Chanbaek Ver. by Sayo_NV
#3
One year_Chanbaek Ver.by Sayo_NV
Couple:Chanbaek Author: NV Ganres: dark, harsh, smut, romance با گذشت یه سال تاخوردگی گوشه‌ی عکس و جای اشکام روش میتونستن داستان بدترین سال زندگیم رو تعریف کنن با ریختن...
cherry kisses by Ninety04
#4
cherry kissesby lika☁️
همه جایی از بدنشون یه گیلاس دارن.روی مچ دست، انگشت، زیر گوش یا روی قوزک پاشون. گیلاس ها از اول زندگی همراهشون بوده؛ از لحظه تولد. یه گیلاس ـه تکی که وقتی عشق زندگیت رو ب...
Tame ~ Completed ~ by Manisaarea
#5
Tame ~ Completed ~by Manisaarea
Tame Couple: ChanBaek Genre: Romance,Omegaverse "To you I am nothing more than a fox like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we shall need eac...
🤍 Hᴇᴀʟ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ 🤍 (completed) by _Monani_
#6
🤍 Hᴇᴀʟ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ 🤍 (completed)by Monani
¬خلاصه: ×بیون بکهیون سرپرست برادرش سهونه. برادری که تو اوج نوجوونی بیمار میشه و خط قرمزی رو تمام دل‌خوشی‌های بکهیون میکشه. هیل یورسلف، شروع عشق ورزیدن و توجه بکهیون به...