Παθος Stories

Refine by tag:

2 Stories

Φωτιά by EikosiPente
#1
Φωτιάby 25
. Ήτανε η υπερβολική ποσότητα αλκοόλ που έρεε πλέον μέσα μου, ήταν η παρουσία του δίπλα μου, ήταν εκείνες οι σκέψεις κι εκείνο το συναίσθημα που δεν μπορούσα να ελέγξω.