Select All
  • Fernweh || Yoonkook
    64.5K 7.7K 59

    Herkesin özlediği bir yer vardı. Ancak o neyi ya da kimi özlediğini bilmeden yaşamaya çalışıyordu.. 'Bir nergis gibi kırılgan ve aşık...' °Omegaverse°

    Completed   Mature