Select All
  • Ngoài Vùng Kiểm Soát [H+]
    11.2K 728 34

    Tác giả: BaoTruc120 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, có H Bìa: VyHTriu ____ Thế giới của cô vốn đã rất tăm tối , từ khi có anh bước vào, trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen vô vọng. Nhưng đời là vô thường, vẫn chưa đi đến cuối con đường làm sao biết được điều gì đang chờ ta ở nơi đó ...