Select All
  • gt
    53.7K 3.6K 8

    Birebir takipçi kazaniyorsunuz ama her bölüm dediğim kişi sayısı ile sınırlı