Select All
  • Yağışın Pıçıltısı
    11.2K 5K 26

    Gizlədilən bütün həqiqətlər açığa çıxdıqda, həyatı alt üst olan 19 yaşlı qızın və ona yaxşı gələn bir gəncin hekayəsi... Yağışın Pıçıltısı- kitabın tək melodiyası. [ Qeyd: bu mənim ilk hekayəmdir, ilk bölümlərdə olan yazı səhvlərini mühakimə etməməyinizi xahiş edirəm. Hekayənin irəlləyən bölümlərində sujet xətti daha...