Select All
  • Küçük Gelin Mine-Tamamlandı
    361K 15.6K 60

    Töre hikayelerinin sonu mutlu olur mu? Küçük gelin 14 yaşındaydı. Evin en büyük kızıydı. Konuşmaya sevmeye hakkı yoktu. Uzun zamandır kalbi kapalı bir adamın yanına gelin olana dek.. Klasik bir töre hikayesi yazmak istemedim. Umut aşılasın ama gerçeklerden de bahsetsin... Aşiret hikayesi değil.. Batıdaki bir köyde ge...

    Completed