Select All
  • The Goodbye Girl
    105K 1.8K 15

    Lahat tayo nagmamahal. Pero hindi lahat, minamahal. Iyung iba, niloloko, sinasaktan, iniiwan. May ibang binubulungan ng "I love you." May ibang tinatanong ng "Will you marry me?" At may iba na sinasabihan ng "Goodbye." Ito ay para sa lahat ng nagmahal, pero nasaktan at naiwan... Para sa mga Goodbye Girl (BUY THE GOOD...

    Completed