Select All
 • Đề cương Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
  55.6K 51 12

  Những câu hỏi thường gặp của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin của đại học Công nghệ giao thông vận tải Giúp các bạn hoàn thành các bài thảo luận trên lớp mà thầy cô giao cho 1 cách đơn giản

 • anh tuấn
  3.5K 2 1

 • ....
  28.3K 31 3

  "Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực."