Select All
  • Ways To Have An Effective Devotion
    10.4K 362 7

    Nagawa o naramdaman mo na ba ang..... - Mapa-"What do you mean" sa pagbabasa ng Bible? (may tono 'yon ah, yung kanta ni JB) - Tamarin magdevotion? - Matagal nang hindi binuksan ang Bible - to the point na nahatsing ka na sa alikabok nito? - Ma-guilty? Dahil gusto mong magdevotion pero hindi mo alam kung paano mag-star...

    Completed