Select All
 • Before Dawn: My Aloof Husband 3
  12.2K 520 4

  Book 3 of My Aloof Husband

 • After Dark: My Aloof Husband 1 ✔
  725K 21.7K 30

  Dawn who is forced to marry a man who was suppose to marry her sister from the accumulation of their debt. Siya ang sumalo ng lahat na dapat ay responsibilidad ng kanyang kapatid. Gumuho ang mundo nito nang malamang niloko siya ng sariling kapatid at ang apat na taong kasintahan. Dawn, the youngest sister felt betray...

  Completed  
 • Evenfall: My Aloof Husband 2 ✔
  230K 10.4K 23

  My Aloof Husband 2 Dawn wholeheartedly thought that she would finally be over her deceased husband. A few years has passed before she could even begin to wake up from her depression and find closure, but she was wrong. Nang dumating ang estrangherong ito sa buhay niya ay muli siyang naguluhan. This stranger seems to...