Select All
  • Tiểu lâu truyền thuyết II - Lão Trang Mặc Hàn
    2.2K 2 4

    Tiểu lâu mọi người thông qua mô phỏng vào đời, đã bắt đầu một lần lại một lần, bất đồng nhân sinh cuộc sống. Rất có tính cách hoàng hậu, đối (với) cung đấu nhân sinh cuộc sống không có hứng thú, lại dùng chèn ép hoàng đế làm vui thú. chuyện xưa của bọn hắn, cùng loạn thế được trì, thành lập đất nước lập nghiệp, cùng m...