Select All
  • Doğru Sevgi
    32.9K 4.3K 20

    Aklımızda yüzü değil yüreği olan insanlar var...??? "Benim seni sevmemin nedeni dış görünüşün deyildi. Ben senin Allaha olan sevgine sevdalandım..." Önemli olan onlar için ellerin deyil kalperin birleşmesidir...