Select All
 • swimming ; taegi
  3.2K 450 6

  Author : @yungchild Summary : "Suốt cuộc đời mình, Yoongi chưa từng đủ khả năng để bơi, dù chỉ một lần duy nhất. Ấy thế mà trong một buổi tiệc đêm, kẻ đần độn nào đó đã đẩy hắn xuống nước..." ________________ TRANSLATED WITH AUTHOR'S PERMISSION BY BLACK UNIVERSE TEAM. DO NOT TAKE OUT FROM THIS WATTPAD. -Daesan ✔️

 • Swimming || Taegi
  2K 189 6

  Sein ganzes Leben lang war Yoongi nicht in der Lage zu schwimmen. Er hatte Unterricht gehabt, aber er hörte auf hinzugehen. Dann eines Nachts auf einer Party schubste ihn irgendein betrunkender Idiot in den Pool. Glücklicherweise waren sie nüchtern genug, um zu schwimmen. [Übersetzung] Alle Rechte gehen an...

 • [TRANSFIC] V - Nàng tiên Bọ rùa
  643 72 7

  Couple: TaeJin/JinV Fic này thuộc về @yungchild. "Em là nàng tiên Bọ Rùa - V, và em tới đây để khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc!"

 • Swimming [kth.myg]
  52.3K 5K 18

  Des garçons assoiffés et des leçons de natation. [Traduction de "Swimming" par @97KING. Tous les droits lui reviennent]

  Completed   Mature
 • KLEPTOMANIA ; YOONMIN
  626 109 32

  Чимин украл у Юнги гораздо больше, чем просто дорогую ручку. ━ Ты доверяешь мне? ━ история, в которой Юнги просто хочет помочь © 97KING Russian translation @alliesad

 • Perfecto (YoonSeok)
  46.3K 8.4K 27

  A Hoseok no le gustan los robots, pero podría estar atrapado con uno de todos modos. Traducción autorizada de Perfect, escrita por @COPKOOK Completada.

  Completed   Mature
 • Hold Me (YoonSeok)
  5.4K 385 14

  "You are perfect, Hoseok..." "I was, perfect" This time, Hoseok's gonna be the one who fight for Yoongi~

 • ✑ KLEPTOMANIA
  126K 14K 32

  Jimin voleva solo rubare le converse di Yoongi, non pensava di riuscirgli a rubare anche il cuore. ▫ minga ▪ 𝘁𝘄! alienazione ▫ chaptered ≃ 26k ▪ 🟠

  Completed  
 • KLEPTOMANIA
  3.2K 567 12

  ↳ yoonmin; vtrans "nó có thể rất tệ, nhưng park jimin đã đánh cắp hoàn toàn trái tim của yoongi khi cậu trộm cây bút đắt tiền đó." @97KING ㅡ wattpad

  Mature