Select All
  • Serabut
    150K 7.3K 172

    Emosi semakin tak menentu .Never ending.

  • KAWAN
    13.9K 922 33

    Bukan sekadar ayat , lebih kepada luahan ")