Select All
  • DARK LOVE
    37.5K 6.7K 30

    TOM RIDDLE' da sevebilir miydi? Sahi vücudunun içinde atan bir kalbi var mıydı? Yoksa o kalpsiz miydi?

    Completed