Select All
 • Man of Her Dreams
  747K 5.2K 6

  SPG-18 Mula nang unang makita ni Roxanne si Paul John dela Costa ay nahulog na ang loob niya rito. For years ay iningatan niya ang damdamin para sa lalaki kahit pa nga ang totoo ay ni hindi nito alam na nag-i-exist ang isang katulad niya. Until one day, he finally noticed her. At walang paglagyan ang kanyang tuwa. The...

  Completed   Mature
 • The Heiress and the Pauper
  2.2M 67.9K 63

  Rich and beautiful Filipino-American Annika is making amends for an old misdeed but falls in love with her unwitting victim. Will Annika and Walter find love? *****...

  Completed  
 • The Heiress and the Hoodlum
  1.2M 65K 63

  Tubig at langis? Masahol pa roon ang agwat ng katayuan nina Chantal at Jethro sa buhay. She wore and designed fancy clothes while he works as a mechanic. And more often than not, he's covered with grease and motor oils. At kung kulang pa ang mga dahilang iyon para makumbinsi niya ang sarili na hindi sila bagay sa isa...

  Completed   Mature
 • The Heiress and the Manwhore
  1.4M 52.2K 61

  He had nothing to offer her, not even his name. He's a manwhore, a male prostitute who caters his clienteles sexual fantasies and insatiable lust. She is an heiress. She came from a very influential family. Two people, from opposite social status. Will love conquers all? Or love will tear them apart?

  Completed   Mature
 • Lust in Love (Book III of Lust Trilogy)
  2.7M 79.3K 44

  Isa na marahil sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng isang babae ang hindi siputin ng kanyang groom sa mismong araw ng kanilang kasal. At iyon mismo ang nangyari kay Graciela. Naranasan ng dalaga ang sobra-sobrang kahihiyan. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Pero kung sa aka...

  Completed   Mature
 • Lust and Found (Book II of Lust Trilogy)
  6.2M 26.6K 7

  "I'm pregnant." Saglit na napamaang si Vincent sa sinabi ni Krista. Bagama't inaasahan na ng dalaga ang magiging reaksyon nito sa katatapos niya pa lang ipahayag ay labis niyang ikinatulig ang sumunod nitong sinabi. "Get rid of it." And that was the last day they saw each other. Fast forward. Makalipas ang pitong taon...

  Completed   Mature
 • The Billionaire's Mysterious Lover
  4.2M 22K 5

  Rated SPG-18 Three hours before she turned twenty-eight, isinuko ni Evangeline ang kanyang pagkababae sa isang estranghero para lang patunayan sa sarili na hindi siya frigid. Na may kakayahan din siyang mag-init na katulad ng isang normal na babae. She only know his face, not his name. But she couldn't care less a...

  Completed   Mature
 • One Night with the Billionaire
  6.4M 36.6K 7

  SPG-18 Kapit sa patalim. Iyon ang nangyari kay Willa kung kaya't nasa loob siya ng malamig na kuwartong 'yon at hinihintay na dumating ang lalaking "pinag-regaluhan" sa kanya. Mahigpit ang pangangailangan niya sa pera. Agaw-buhay sa ospital ang kinse anyos niyang kapatid na si Walter dahil sa isang malubhang akside...

  Completed   Mature
 • The Billionaire's Accidental Wife
  5.4M 114K 36

  Anja joins Brittany for a double date, unaware of her cousin's evil scheme against her, this leads her to meeting the charming Rafael instead. But when their accidental encounter brings talks of marriage, will accepting his deal give her a shot at love--or is this a heartbreak-in-the-making? *** Growing up as an orph...

  Completed   Mature