Select All
  • #06 [Đoản]||Cute cute sentai couples||[Vietnamese Ver.][English Ver.] (Part 1)
    37.9K 3.8K 200

    Written by Ria_Nguyen a.k.a Gấu 🐻 Pairings: Super Sentai Couples Types: Short conversation between couples - Pink ======== Moment moe moe của các couple sentai ❤ P/s: ngắn là ngắn cực ngắn đấy nhé!! Vì sợ mất ý tưởng nên lên luôn a =)) ========= Cute cute moment of sentai couples ❤ P/s: It's really really short!!! ...

    Completed