Select All
  • Mandaraog
    818 43 11

    nalimutan na ng tao ang sinaunang panahon. paano kung ang mga nilalang noong panahon ay hindi lamang isang kwento ngunit isang katotohanang unti unti ng nagbabalik upang muling ituloy ang kanilang mithiing mag hari sa mundo?

    Completed