Select All
  • Napisane nocą
    33.7K 5.1K 173

    Zimno w pomieszczeniu bez okien Zimno w sercu bez uczuć 21.11.17 #2

  • o tym się nie mówi✔
    29.3K 4.6K 209

    "wszyscy byliśmy na to za młodzi" #1 w Poezja - 30.05.18 #1 w Słowa - 20-27.12.18