Select All
  • Napisane nocą
    29.3K 4.8K 173

    Zimno w pomieszczeniu bez okien Zimno w sercu bez uczuć 21.11.17 #2

  • o tym się nie mówi✔
    20.5K 3.5K 186

    "jak często patrzę w twoje oczy nie mają twojego koloru" #1 w Poezja - 30.05.18