Select All
  • Slender Brother x Reader (White)
    2.9K 366 14

    -Em có thể ở bên tôi tôi,một người ham muốn tình dục? -Em mang niềm vui cho anh,em có thể bên anh ko? -Em có chấp nhận một con quái vật như tôi? -Em dễ thương,xinh đẹp như một con búp bê,em phải là của tôi mới đúng. Y/N!!ANH YÊU EM