Select All
  • IDOL and Stranger
    1.4K 98 19

    Какво се случва, когато двама непознати се сблъскват? Ще си кажете "Абсолютно нищо, просто ще се подминат". Ами след това? А какво се случва, когато обикновено момиче се сблъсква в идол? Е, нека разберем...