Select All
 • Kookmin's presents: A promise of forever (sequel of it's started with a kiss)
  5.4K 55 22

  Ang story na nagsimula sa isang halik...Ang dalawang taong pinaglapit ng tadhana,pinag-isa ng kanilang mga puso.. Pero pa'no nga ba kung,muli silang paglaruan ng tadhana?? Na ang minsang,mabait na tadhana---magiging isang malupit at magiging dahilan para sila ay paghiwalayin?? Hanggang saan nga ba sila dadalhin ng ka...

  Completed   Mature
 • Master [Jikook]
  113K 3K 19

  "I-It was a-an ac-cident" He slammed me against the fence "Who the hell do you belong to!" "y-you m-master" I teared up

  Mature