Select All
  • Ngoại truyện series Tâm lý tội phạm - Lôi Mễ
    23.1K 201 4

    Truyện gồm 4 phần: -Quả của cây độc - ngoại truyện "Đề thi đẫm máu" -Chiếc hộp của Skinner - ngoại truyện "Cuồng vọng phi nhân tính-Giáo hóa trường" -Lời nói dối của ánh trăng - ngoại truyện "Sông ngầm" -Hai kiếp đời hoa - ngoại truyện "Ánh sáng thành phố" Các ngoại truyện tuy không nằm trong mạch truyện chính nhưng ả...

    Completed