Select All
  • Unpopular Opinions
    122K 6.2K 94

    sa as {minik bir bilgilendirme; Wattpad Türkiye'de herkesin yazmaya başladığı bu olayı maalesef ki ben başlattım}