Select All
  • Beauty and The seven Beast
    306K 10.3K 166

    #B7B Mag alaga ng pitong anak ng mag asawang mayaman. Yan ang magiging trabaho ni Riley sa pag pasok nya sa buhay ng pamilyang Ryder. Pero ang akala nyang normal na pag aalaga ay hindi pala gaya ng pag aalaga ng mga batang sampung taon ang gulang, kundi pag aalaga sa pitong nag ggwapuhang lalaki na may kanya kanyang p...

    Mature