Select All
 • I LOVE YOU! MYSTERY GUY(KAISHIN)
  15.3K 748 14

  Ở thế giới này, ai cũng có những phép thuật . VÀ PHÉP THUẬT THƯỜNG. NHỮNG LOẠI PHÉP CHÍNH LÀ: -RECALL -FIRE -WATER -CẢM NHẬN(KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH VIẾT SAO NỮA) -ĐỊA NGỤC -WINGS

  Mature
 • ( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờ
  131K 7.9K 27

  Một cuộc đặt cược được diễn ra giữa hai anh chàng đạo chích và thám tử sau khi Shinichi biết được Kaito chính là siêu trộm Kid lừng danh thế giới. Kaito đặt cược rằng nếu trong một năm có thể khiến cho Shinichi phải ghen khi thấy mình đi cùng người đàn ông khác và nếu thậy sự là như vậy thì Shinichi không được tố...

  Completed