For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride
Select All
  • [COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of Cinderella
    73.9K 2.1K 58

    Tác giả: yunjaee Thể loại: Cung đình, sinh tử, NC-16, HE. Nhân vật: Yunjae Các nhân vật trong truyện không ai thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau. Những ai là fan của SNSD khuyến cáo không nên đọc, và những ai anti boy x boy thì cũng không nên đọc luôn. Nếu các bạn cố chấp đọc thì mọi hậu quả sau này tác giả kh...

    Completed   Mature