Select All
  • BİLİM'İN BİZE KATTIKLARI
    4.7K 249 32

    Bilim , fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünüdür.