Select All
  • BİLİM'İN BİZE KATTIKLARI
    5.8K 260 33

    Bilim , fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünüdür.